Tietosuojaseloste


Euroopan unionin tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan sekä lisätä läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojaselosteesta selviää esimerkiksi millä perusteilla QwiDog käsittelee ja tallentaa henkilötietoja, kauanko henkilötietoja säilytetään ja miten tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että henkilöistä tallennetaan ainoastaan tarpeellinen tieto. Tätä tietoa voidaan säilyttää niin kauan kuin se käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Esimerkiksi kirjanpitotietojen säilytystä säätelee laki, joka omalta osaltaan määrittelee kuinka pitkään kyseiset tiedot on pakko säilyttää.

QwiDogin verkkokauppaohjelmistoa, joka sisältää asiakasrekisterin, ylläpitää Finqu oy, joka omalta osaltaan varmistaa, että asiakastiedot ovat tallessa ja suojattuja.Lisätiedot ja kysymykset QwiDogin henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa pyydämme osoittamaan sähköpostiin info@qwidog.fi.

Lisätietoja ja linkkejä GDPR:stä:

Arjen tietosuoja https://arjentietosuoja.fi/fi/#/front

EU yleinen tietosuoja-asetus http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm

Tietosuojavaltuutettu https://tietosuoja.fi/fi/organisaatiot


Tietosuojaseloste, viimeksi päivitetty 25.5.2018


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:

QwiDog handmade (y-tunnus 2604328-7)

Punavuorenkatu 23 H 193

00150 HELSINKI

+358 50 40 17 092


Mitä tietoja kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta ja asiakasnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.


Asiakkaan oikeudet 

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi uutiskirjeen tilaus)
  • Poisto-oikeusEdellisten lisäksi:

- asiakkaan ja QwiDogin asiakaspalvelun väliset internet-palvelujen kautta käytävät keskustelut ja niihin liittyvät tiedot, jotka tallennetaan palvelun laadun varmentamiseksi ja kehittämiseksi

- evästeiden keräämä tieto asiakkaan käynneistä QwiDogin verkkosivuilla www.qwidog.fi (evästeet voi poistaa käytöstä oman selaimen asetuksista, mutta huomioi, että esim. ostoskori ei tällöin toimi oikein)

- edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit (kuten iän tai ostosumman perusteella profilointi)


Säännönmukaiset tietolähteet

- Asiakkaan luovuttamat tiedot

- QwiDogin verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot (evästeet voi poistaa käytöstä oman selaimen asetuksista, mutta huomioi, että esim. ostoskori ei tällöin toimi oikein)


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuunottamatta välttämättömiä logistiikka- ja maksunvälittäjäyhteistyökumppaneita. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle (maksunvälittäjät kuten PayPal ja Stripe).


Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla. Rekisteriin pääsevät henkilöt on erikseen rajattu. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

Suosituimmat
48,00 €

Kahden koiran ulkoiluttajan valinta helpompaan ja solmuttomampaan ulkoiluun! Kiinteä tuplatalutin, hihnoja ei voi käyttää erikseen. (ks. Monitoimi-tuplatalutin)

33,00 €

Kolmevärinen Qorento on ohut, noin 4 cm leveä punospanta. Paksuus on alle 1 cm ja panta myötäilee hyvin koiran kaulaa.

39,00 €

Kolmevärinen Qoda on noin 3 cm leveä todella näyttävä, vahva ja paksu punospanta.

27,00 €

Kätevä monitoimitalutin mittatilaustyönä

25,00 €

Kevyt ja kestävä paracordtalutin mittatilaustyönä